Książka jest pierwszą w kraju monografią na temat gazów stosowanych w spawalnictwie. w której w sposób wyczerpujący i usystematyzowany przedstawiono zagadnienia niezbędne do poznania roli gazów w procesach cieplnych i metalurgicznych zachodzących podczas spawania i procesów pokrewnych. Książka polecana przede wszystkim inżynierom spawalnikom i osobom zajmującym się technologiami spawalniczymi w zakładach produkcyjnych. gdyż znajdą w niej zarówno praktyczne wskazania dotyczące wyboru optymalnego gazu osłonowego lub palnego. jak i wyjaśnienie zjawisk fizykochemicznych uzasadniających ten wybór. Będzie ona również przydatna pracownikom ośrodków badawczych i uczelni oraz studentom wydziałów mechanicznych. zwłaszcza specjalizujących się w spawalnictwie.