Książka zawiera wiedzę z dziedziny spawalnictwa w zakresie zgodnym z wymaganiami znowelizowanych programów nauczania spawalnictwa na uczelniach technicznych. Autor przedstawia w sposób usystematyzowany zasadnicze zagadnienia spawalnictwa. a mianowicie: procesy cieplne. procesy spawania. zgrzewania. lutowania. metalurgię. spawalność materiałów. naprężenia i odkształcenia. zasady projektowania i wytrzymałość połączeń. spawalnicze metody nakładania powłok. cięcie termiczne oraz kontrolę jakości. Na uwagę zasługuje właściwa z dydaktycznego punktu widzenia forma i kolejność przedstawiania procesów i metod spawalniczych. Autor podaje definicję zjawiska lub procesu. wyjaśnia je. charakteryzuje urządzenia. techniki i parametry. wreszcie omawia zakres i dziedziny stosowania.