Autor: Kasprzyk Jerzy

Sterowniki przemysłowe są nieodłącznym elementem systemów automatyki i sterowania wszelkiego rodzaju maszyn. urządzeń i procesów przemysłowych. Autor. wykorzystując doświadczenia zebrane przez lata prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz kursów specjalistycznych. przedstawił jednolitą. spójną i przejrzystą koncepcję programowania sterowników PLC. opartą na zaleceniach i definicjach wprowadzonych w normie IEC 61131. W przystępny. a zarazem wyczerpujący sposób omówił: - podstawy budowy i działania oraz sprzęt sterowników PLC. - typy danych i deklaracje zmiennych. - jednostki organizacyjne oprogramowania. - języki programowania tekstowe (IL. ST) oraz graficzne (LD. FBD). - sekwencyjne schematy funkcjonalne (SFC). - funkcje i bloki funkcjonalne standardowe. - deklarowanie konfiguracji. - nowoczesne narzędzia programujące. m.in. pakiet Concept. Zamieścił wiele praktycznych przykładów programowania sterowników PLC. Wartość merytoryczną książki podnoszą dodatki. zawierające definicje wybranych pojęć z zakresu sterowników zgodne z normą IEC 61131 oraz słownik ważniejszych terminów angielskich. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunku automatyka i robotyka oraz inżynierów i techników zainteresowanych zastosowaniami sterowników PLC. Może być zarówno podręcznikiem akademickim. jak i poradnikiem dla programistów.