Autor: Dudzik Karol. Górski Eugeniusz

Poradnik zawiera wiedzę niezbędną tokarzowi do wykonywania pracy na tokarkach oraz półautomatach i automatach tokarskich. a więc: podstawy tokarstwa (tolerancje. pasowania. strukturę geometryczną powierzchni. charakterystykę procesu toczenia). wiadomości o budowie tokarek i ich eksploatacji. nożach tokarskich. ich wykonywaniu. zamocowaniu i ostrzeniu. doborze parametrów skrawania. wyposażeniu tokarek (uchwytach obróbkowych. narzędziowych i przyrządach tokarskich) oraz pomiarach przy toczeniu. Opisano w nim również podstawowe prace wykonywane na tokarkach. takie jak toczenie zewnętrznych powierzchni cylindrycznych. stożków i wałków mimośrodowych. toczenie kształtowe. obróbkę otworów i gwintów. przecinanie. zataczanie. radełkowanie oraz zwijanie sprężyn. a także szlifowanie. dogładzanie i docieranie. Podano przegląd tokarek. budowę półautomatów i automatów tokarskich oraz zasady sterowania programowego. Omówiono też organizację i bezpieczeństwo pracy tokarza. Na końcu zamieszczono tablice matematyczne. Poradnik jest przeznaczony dla tokarzy oraz nauczycieli i uczniów zawodowych i średnich szkół technicznych o kierunku mechanicznym.