Trzytomowy PORADNIK INŹYNIERA. SPAWALNICTWO jest jedynym w swoim rodzaju. obszernym i wyczerpującym. obszernym i wyczerpującym kompendium wiedzy. Decydującą rolę w powstaniu tego dzieła odegrał Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. ośrodek będący od wielu lat centrum polskiego spawalnictwa. skupiający zespół doświadczonych specjalistów ze wszystkich dziedzin spawalnictwa. Trzon zespołu autorskiego stanowią wybrani pracownicy naukowo-badawczy Instytutu. Do współpracy zaproszono również znanych specjalistów w wybranych dziedzinach spawalnictwa. pracowników naukowo-dydaktycznych krajowych uczelni technicznych. PORADNIK INŹYNIERA. SPAWALNICTWO Zaplanowano na miarę współczesnego spawalnictwa. różnorodnego. nowoczesnego. stosowanego praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki i życia.

Zawarto w nim:

Tom 1. Podstawowe i ogólne zagadnienia spawalnictwa: teoretyczne podstawy spawalnictwa. przegląd materiałów konstrukcyjnych i materiałów dodatkowych stosowanych w wytwórstwie wyrobów i konstrukcji spawanych. zasady obliczania. projektowania i kontroli połączeń spawanych. problemy organizacji produkcji spawalniczej oraz problemy jakości. ekonomiki i bezpieczeństwa w spawalnictwie.

Tom 2. Wszystkie metody i technologie spawania. zgrzewania. lutowania i techniki pokrewne: metody cięcia. nanoszenia warstw i modyfikacji powierzchni oraz metody żłobienia. klejenia i inne.

Tom 3. Przegląd urządzeń stosowanych do spawania łukowego. elektronowego. laserowego i gazowego. zgrzewania elektrycznego oporowego. tarciowego i innymi sposobami. lutowania twardego i miękkiego. cięcia. żłobienia. nanoszenia warstw i innych technik pokrewnych oraz przegląd urządzeń i maszyn do mechanizacji. automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych.