Autor: Adamczak Stanisław
Rok wydania: 2009     Oprawa: Twarda     Format: 17.0x24.5cm

Struktura geometryczna powierzchni elementów maszyn jest z jednej strony wynikiem procesu technologicznego. a z drugiej – czynnikiem warunkującym właściwą eksploatację gotowego wyrobu. Dlatego tak istotne znaczenie we współczesnej technice ma jej pomiar i ocena.

W podręczniku w przystępny. a zarazem wyczerpujący sposób omówiono:
Sposoby rozdzielania poszczególnych nierówności struktury geometrycznej powierzchni. Nowoczesne metody pomiarów i oceny zarysów okrągłości ustalonych dla całej analizowanej powierzchni. zarysów walcowości. prostoliniowości i płaskości oraz niedomkniętych zarysów kształtu. sposoby oceny chropowatości i falistości powierzchni. kompleksowe profilometryczne pomiary niedomkniętych zarysów kształtu. przyrządy pomiarowe i ich statystyczne badania porównawcze. przy czym duży nacisk położono na zagadnienia związane z komputeryzacją tych przyrządów.

Na rynku są dostępne publikacje zbliżone tematycznie. ale ich autorzy skupiają się głównie na chropowatości i falistości powierzchni. W tej książce natomiast zaprezentowano podejście kompleksowe do zagadnienia pomiaru całej struktury geometrycznej powierzchni.

Książka skierowana jest do studentów wydziałów mechanicznych kierunków kształcenia : mechanika i budowa maszyn. automatyka i robotyka. inżynieria materiałowa i transport. Zainteresuje zapewne pracowników naukowo-badawczych oraz nauczycieli akademickich prowadzących badania w dyscyplinach związanych z ww. kierunkami. Będzie też przydatna dla konstruktorów i technologów. a zwłaszcza pracowników służb kontrolno-pomiarowych zakładów pracy wytwarzających maszyny i urządzenia mechaniczne.