Słownik zawiera ok. 20 000 polskich terminów wraz z ich niemieckimi odpowiednikami z dziedziny architektury i budownictwa. samą budową i wykonawstwem oraz wyposażeniem. instalacjami. ciepłem dla domu. zabezpieczeniem budynku bądź mieszkania. a także z obowiązującymi przepisami.

Uwzględniono również liczne skróty i oznaczenia używane w budownictwie.