Słownik zawiera ok. 12000 podstawowych terminów z dziedziny budownictwa i architektury. a także dziedzin z nimi powiązanych. takich jak spawalnictwo. inżynieria lądowa i wodna. inżynieria sanitarna. budowa maszyn. materiałoznawstwo. oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku angielskim. Podano transkrypcję fonetyczną (wymowę) wszystkich odpowiedników angielskich.