Autor: Grzesik Wit
Rok wydania: 2010     Oprawa: Miękka     Format: 16.5x24.0cm

W książce przedstawiono obecny stan wiedzy o kształtowaniu ubytkowym materiałów konstrukcyjnych ostrzami o definiowanej geometrii.

Omówiono w niej: materiały narzędziowe oraz cechy geometryczne ostrzy narzędzi. mechanikę. tribologię i termodynamikę procesu skrawania. mechanizmy odkształceń plastycznych i dekohezji materiału w procesie skrawania. modelowanie oddziaływań fizycznych z zastosowaniem technik numerycznych i symulacji komputerowej. ocenę skrawalności stosowanych w przemyśle materiałów konstrukcyjnych oraz zasady optymalizacji i doboru warunków obróbki. nowoczesne sposoby skrawania materiałów. m.in. obróbkę materiałów utwardzonych. na sucho i z minimalnym wydatkiem środka smarnego. z dużą prędkością skrawania. skrawanie wysokowydajne. a także wielorakie zastosowania techniki komputerowej i informacyjnej. ocenę i prognozowanie parametrów stanu technologicznej warstwy wierzchniej przedmiotu.

Obecne wydanie rozszerzono o wiadomości nt. modelowania procesu skrawania. nowoczesnych technologii ubytkowego kształtowania materiałów. roli techniki komputerowej i informacyjnej w procesie skrawania oraz technologicznej warstwy wierzchniej. Uaktualniono i zmodyfikowano materiał. dostosowując go lepiej do programów wykładów i potrzeb przemysłu wytwórczego.

Na końcu książki zamieszczono słownik angielsko-polski zawierający najważniejsze terminy używane w literaturze fachowej z zakresu skrawania materiałów konstrukcyjnych.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych oraz dla kadry naukowej tych uczelni. Może być również przydatna dla inżynierów mechaników pracujących w jednostkach badawczych i w przemyśle maszynowym.