Autorzy: Skoć Antoni. Spałek Jacek

W tomie 1 przedstawiono: - wprowadzenie do konstrukcji maszyn (kryteria projektowania. charakterystyki obciążeń. opis materiałów konstrukcyjnych) - podstawy obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn przy obciążeniach zmiennych - zagadnienia dokładności wykonania elementów maszyn (tolerancje i pasowania) - zasady konstruowania połączeń