Autorzy: Perzyk Marcin. Waszkiewicz Stanisław. Jopkiewicz Andrzej

Książka zawiera nowoczesną wiedzę z zakresu technologii odlewnictwa. Przedstawiono w niej podstawy procesów odlewniczych. technologie odlewnicze. włącznie z najnowszymi specjalnymi procesami odlewniczymi. zagadnienia projektowania odlewów i przygotowania form odlewniczych. procesy wytopu i obróbki ciekłego metalu. obróbkę odlewu oraz modelowanie procesów odlewniczych. Omówiono także problematykę oddziaływania produkcji odlewniczej na środowisko oraz zagadnienia ekonomii produkcji odlewniczej.