Słownik obejmuje: 30 000 haseł wyjściowych i około 50 000 odpowiedników. terminy specjalistyczne oraz z pogranicza języka technicznego i języka ogólnego. pisownię niemiecką według nowych zasad ortografii. skróty niemieckie i polskie. zestaw pierwiastków chemicznych według symboli.