Słownik zawiera około 5000 podstawowych terminów angielskich z dziedziny spawalnictwa. a także z dziedzin z nią powiązanych. takich jak elektrotechnika. metaloznawstwo. wytrzymałość materiałów. wraz z ich odpowiednikami lub objaśnieniami w języku polskim.