Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN W podręczniku omówiono:

  • strukturę procesu produkcyjnego, podstawowe kierunki działania w dziedzinie wytwarzania części maszyn oraz dane wejściowe do procesu technologicznego
  • dokumentację technologiczną; przedstawiono podstawowe karty technologiczne oraz kolejność ich opracowania
  • rodzaje półfabrykatów i warunki ich doboru oraz sposoby przygotowania do procesu produkcyjnego
  • technologiczność konstrukcji, metody projektowania procesów technologicznych i strukturę procesu technologicznego
  • naddatki i ich dobór - klasyfikację części
  • projektowanie procesów technologicznych części maszyn klasy: wał, tuleja i tarcza, dźwignia, korpus, koło zębate oraz części płaskich; przedstawiono ramowe procesy technologiczne części tych klas, a także opracowane procesy technologiczne;
  • koszty wytworzenia wyrobu.