Trzytomowy Poradnik inżyniera. Spawalnictwo stanowi jedyne w swoim rodzaju. obszerne i wyczerpujące kompendium wiedzy. Decydującą rolę w powstaniu tego dzieła odegrał Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. ośrodek będący od wielu lat centrum polskiego spawalnictwa. skupiający zespół doświadczonych specjalistów ze wszystkich dziedzin spawalnictwa. Trzon zespołu autorskiego stanowią wybrani pracownicy naukowo-badawczy Instytutu. Do współpracy zaproszono również znanych specjalistów w wybranych dziedzinach spawalnictwa. pracowników naukowo-dydaktycznych krajowych uczelni technicznych.

Poradnik inżyniera. Spawalnictwo zaplanowano na miarę współczesnego spawalnictwa. różnorodnego. nowoczesnego. stosowanego praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki i życia. 

- Tom 2. Wszystkie metody i technologie spawania. zgrzewania. lutowania i techniki pokrewne: metody cięcia. nanoszenia warstw i modyfikacji powierzchni oraz metody żłobienia. klejenia i inne.