Maszyny i urządzenia spawalnicze - opis produktu:

To już trzecie. zmienione wydanie książki. która nadal pozostaje jedyną publikacją obejmującą w całości tematykę maszyn i urządzeń spawalniczych z podaniem zasad działania. charakterystyk. opisów konstrukcji oraz walorów technicznych. Dzięki dobrej znajomości technologii spawalniczych Autor mógł również określić przydatność urządzeń do realizacji poszczególnych procesów spajania.W trzecim wydaniu uwzględniono postęp w konstrukcji urządzeń. jaki nastąpił w ciągu ostatnich lat. Zmiany w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa urządzeń spawalniczych polegały na uwzględnieniu wymagań zasadniczych dyrektyw Komisji Europejskiej oraz norm zharmonizowanych. stanowiących podstawę do oznaczania urządzeń znakiem CE.