Wytrzymałość materiałów jest częścią mechaniki obejmującą wiele działów specjalnych. które przybliżają teorię mechaniki do praktycznych zastosowań w technice. Podstawowym zadaniem wytrzymałości materiałów jest określenie nośności konstrukcji oraz wyznaczenie jej przemieszczeń wywołanych działającymi na nią obciążeniami.

W książce Autor przedstawia. posługując się licznymi przykładami. bardzo istotne zagadnienia z zakresu wytrzymałości materiałów. takie jak:
- naprężenia-
- odkształcenia-
- zależności między naprężeniami a odkształceniami-
- wytężenie materiałów.
- rozciąganie i ściskanie osiowe-
- zginanie belek-
- skręcanie prętów-
- metody energetyczne w analizie materiałów sprężystych-
- stateczność prętów. wyboczenie-
- wytrzymałość zmęczeniowa materiałów.


Publikacja jest przeznaczona dla studentów uczelni technicznych. szczególnie kierunków: mechanika i budowa maszyn. inżynieria materiałowa oraz budownictwo. a także dla inżynierów zajmujących się projektowaniem konstrukcji.