Wytrzymałość materiałów jest częścią mechaniki obejmującą wiele działów specjalnych, które przybliżają teorię mechaniki do praktycznych zastosowań w technice. Podstawowym zadaniem wytrzymałości materiałów jest określenie nośności konstrukcji oraz wyznaczenie jej przemieszczeń wywołanych działającymi na nią obciążeniami.

W książce Autor przedstawia, posługując się licznymi przykładami, bardzo istotne zagadnienia z zakresu wytrzymałości materiałów, takie jak:
- naprężenia;
- odkształcenia;
- zależności między naprężeniami a odkształceniami;
- wytężenie materiałów,
- rozciąganie i ściskanie osiowe;
- zginanie belek;
- skręcanie prętów;
- metody energetyczne w analizie materiałów sprężystych;
- stateczność prętów, wyboczenie;
- wytrzymałość zmęczeniowa materiałów.


Publikacja jest przeznaczona dla studentów uczelni technicznych, szczególnie kierunków: mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa oraz budownictwo, a także dla inżynierów zajmujących się projektowaniem konstrukcji.