Autor omawia:
 
- budowę wewnętrzną ciał stałych
- związki między strukturą i własnościami a procesem wytwarzania materiałów
- własności głównych grup materiałów inżynierskich
- problemy formowania materiałów i korozji
- własności elektryczne. magnetyczne. optyczne oraz cieplne materiałów.
 
Cennym uzupełnieniem książki jest słowniczek pojęć stosowanych w inżynierii materiałowej.