Aktywator LOCTITE 7386 jest jednoskładnikowym. nie zawierającym CFC aktywatorem powierzchniowym na bazie rozpuszczalnika. Aktywator jest przeznaczony do wspomagania procesu utwardzania wzmocnionych klejów akrylowych Multibond 3298 i 330. Aktywator jest WYSOCE ŁATWOPALNY.

Zastosowanie

AKTYWATOR 7386 jest środkiem ogólnego przeznaczenia. używanym dla zainicjowania procesu utwardzania wzmocnionych klejów akrylowych. Czas ustalania i szybkość utwardzania uzyskane w następstwie użycia AKTYWATORA 7386 zależą od zastosowanego kleju. klejonego materiału. czystości powierzchni oraz od tego. czy aktywowano jedną czy obie powierzchnie.

Wskazówki dotyczące stosowania


1. Większość powierzchni można kleić tak jak je dostarczono. jednak takie zanieczyszczenia.jak warstwa luźnych tlenków lub nadmiar oleju na powierzchni mogą opóźnić proces utwardzaniai zmniejszyć wytrzymałość klejenia. Jeżeli jest wymagana maksymalna wytrzymałość. zalecasię czyszczenie powierzchni.
2. Należy pędzlować aktywatorem tylko jedną z powierzchni przeznaczonych do klejenia.a klej nanosić na drugą.
3. Przy dużych szczelinach (> 0.4 mm) lub gdy jest wymagana maksymalna szybkość utwardzania.wskazane jest nanoszenie na obie powierzchnie.
4. Przez sześć godzin aktywator nie wysycha i nie przestaje być aktywny. W ciągu tego czasu należy zakończyć konstrukcję złącza.
5. W przypadku. gdy klej nanosi się na zaktywowaną powierzchnię. należy jak najszybciej zakończyć montaż (w ciągu 15 sekund).
6. Należy zabezpieczyć złącze i nie podejmować żadnych dalszych działań przed całkowitym ustaleniem.
7. Aby zachować optymalne własności aktywatora. po użyciu należy zamykać pojemnik.

Magazynowanie

Aktywator jest zaliczany do środków WYSOCE ŁATWO PALNYCH. toteż musi być przechowywany w odpowiedni sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie magazynować w pobliżu środkówutleniających i materiałów zapalnych. Przechowywać materiał w oryginalnych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu przez cały okres jego magazynowania. Nieużywany aktywator należyprzechowywać w szczelnym pojemniku i w ciemnym miejscu. gdyż jest on wrażliwy na powietrzei światło. Przechowywany w takich warunkach nieotwarty materiał nie straci swych własnościprzez przynajmniej 12 miesięcy.

Dane techniczne.

 • Baza chemiczna: Organiczny akcelerator modyfikowany miedzią
 • Rozpuszczalnik: Heptan/izopropanol
 • Barwa: Ciemnobursztynowa
 • Ciężar właściwy przy 25°C: 0.8
 • Lepkość przy 25°C. mPa.s : 1 do 2
 • Temp. zapłonu (COC). °C: -4 (WYSOCE ŁATWO PALNY)
 • Prężność par. 20°C. mbar: 45
 • Czas magazynowania przy 20°C. miesiące: 12
 • Toksyczność :brak skutków chronicznych
 • TLV - dopuszczalne stężenie w środowisku pracy (ACGIH). ppm: 600
 • Czas przydatności po nałożeniu. minuty: 15