ARTESOL SUPER AL JEST KONCENTRATEM OLEJU OBRÓBKOWEGO. PRZEZNACZONEGO DO SPORZĄDZANIA EMULSJI DO WALCOWANIA. INNYCH PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ ORAZ DO OBRÓBKI METALI SKRAWANIEM. NIE POWODUJE POWSTAWANIA NITROZOAMIN. WYKONANY JEST NA BAZIE WYSOKORAFINOWANYCH OLEJÓW MINERALNYCH. NIE ZAWIERA ZWIĄZKÓW CHLORU. AMIN DRUGORZĘDOWYCH. ZWIĄZKÓW BORU ANI AZOTYNU SODU.
 

Zastosowanie

ARTEsol Super AL jest koncentratem cieczy chłodząco-smarujących przeznaczonych do szeregu procesów obróbki (walcowania blach. ciągnienia. innych procesów obróbki plastycznej oraz obróbki skrawaniem) oraz szerokiego zakresu metali (żeliwa. stali w tym stali trudnoskrawalnych. a także metali kolorowych). Stężenie dla danego zastosowania dobiera się drogą prób. Zasadniczo nierekomenduje się stężenia poniżej 3%. Z reguły stosowane jest stężenie 3÷5% do większości rodzajów obróbki. Podwyższenie stężenia emulsji podwyższa gładkość
obrabianej powierzchni i skuteczność ochrony przed korozją oraz może spowodować obniżenie tarcia w obróbce plastycznej i zwiększenie trwałości narzędzi obróbczych. Emulsje sporządza się przez wlanie koncentratu cien kim strumieniem do chłodnej lub letniej wody o twardości ogólnej do 20°n przy ciągłym mieszaniu (z reguły wystarczy wlać koncentrat cienkim strumieniem w trakcie cyrkulacji wody w maszynie- najlepiej na wlot pompy cyrkulacyjnej). Nie należy tworzyć stężonych roztworów koncentratu – o stężeniu ponad 20%. Możliwe jest sporządzanie emulsji za pomocą iniektorów. Koncentrat tworzy opalizujące mikroemulsje. Stężenie kontrolować za pomocą refraktometru. Współczynnik refrakcji wynosi ok. 1.05.
 

Właściwości

Emulsje na bazie ARTEsol Super AL są stabilne. nie wytrącają osadów ani fazy zgęstniałej. nawet po długim okresie stosowania. W wielu przypadkach (jeżeli utrzymywane jest stabilne stężenie emulsji oraz jeżeli układ cyrkulacyjny wyposażony jest w filtry wykluczające gromadzenie się zanieczyszczeń w emulsji) możliwy jest dwuletni okres stosowania bez wymiany. Emulsje stosowane w prawidłowo dobranym stężeniu korzystnie wpływają na gładkość obrabianej powierzchni oraz na zużycie narzędzi. Emulsje nie wykazują tendencji do pienienia.

Higiena i bezpieczeństwo

Koncentrat cieczy obróbkowej ARTEsol Super AL używany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza żadnego szczególnego zagrożenia. W szczególności emulsje są praktycznie pozbawione zapachu. nawet po długim okresie stosowania. pH emulsji jest stosunkowo niskie. a w ich składzie nie występują związki powodujące podrażnienia skóry. Emulsje wykazują niską tendencję do tworzenia mgły olejowej. Emulsje zawierają olej mineralny. jednakże po rozcieńczeniu są w pewnym stopniu biodegradowalne. przez co niewielkie ubytki nie stwarzają zagrożenia dla środowiska.
 

Typowe charakterystyki koncentratu

Parametry Metoda badań Jednostki ARTEsol Super AL
Barwa - - Brązowa
Wygląd zewnętrzny - - Ciecz
Gęstość w temperaturze 20°C PN-C-04004 g/cm3 1.0
Lepkość kinematyczne w tepmeraturze 40°C PN-C-04011 mm2 105
Zawartość oleju mineralnego - % 35

WŁAŚCIWOŚC I EMULSJI OSTĘŻENIU 2.5% W TYPOWEJ WODZIE WODOCIĄGOWEJ O TWARDOŚCI 15ºN

Parametry Metoda badań Jednostki ARTEsol Super AL
Barwa - - barwna do białej
Wygląd zewnętrzny - - jednorodna ciecz. opalizująca
mikroemulsja
pH emulsji PN-C-04011 mm2 9.3
Zdolność ochrony przed korozją
PN-92/M-55789
% F0
Tendencja do pienienia - - Brak
Zastosowanie oleju ARTEsol SUPER AL:
  • Wszystkie rodzaje obróbki (w tym szlifowanie) stopów miedzi i aluminium.
  • Walcowanie blach aluminiowych.
  • Szlifowanie żeliwa i stali. jeżeli wymagana jest wysoka ładkość obrabianej powierzchni
Właściwości:
  • Biostabilny. kompatybilny z twardą wodą. pozbawiony zapachu. nie powoduje plamienia po wyżarzaniu

Dane techniczne

  • Pojemność opakowania [L]:    5