Nadaje się również do potencjometrów wieloobrotowych
typu: 534 lub WXD3590.