Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowego Łożyska liniowe Śruby trapezowe Silnik krokowy Serwonapęd Prowadnica liniowa

tel: 87 307 07 50 * tel: 87 307 07 60 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl

Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
 
rzetelna firma
 
tax free zwrotpodatku dla podróżnych

STEROWNIK SILNIKA KROKOWEGO

SSK-B09

SSK-B09 Sterownik SSK-B09 jest ekonomicznym, wysokowydajnym sterownikiem mikrokrokowym bazującym na najnowszych osiągnięciach technicznych. Jest dostosowany do sterowania 2-fazowymi i 4-fazowymi hybrydowymi silnikami krokowymi.
Używając zaawansowanej techniki bipolarnej stało-prądowej, pozwala uzyskać większą prędkość i moc z tego samego silnika porównując z tradycyjnymi technikami jakich używają np. sterowniki L/R. SSK-B09 współpracuje z szeroką gamą silników od Nema 17 do Nema 34 i może być stosowany w wielu różnych maszynach, takich jak: moduły X-Y, etykieciarki, cięcie laserem, maszyny grawerujące oraz urządzenia typu podnieś - przenieś. Szczególnie użyteczny w aplikacjach z małymi wibracjami oraz tam gdzie wymagane są wysokie prędkości i precyzja.
Szeroki zakres napięć zasilających 20 - 70 VDC, czyni go uniwersalnym w zastosowaniu i umożliwia adaptację w różny gotowych systemach sterowania.
Nasza firma wykonuje na zamówienie uniwersalne sterowniki numeryczne (USN) na bazie SSK-B09 i dowolną ilość osi. Sterowniki są kompletne i gotowe do podłączenia, zamknięte w obudowy posiadają wyłącznik awaryjnego zatrzymania. Każdy sterownik wykonujemy indywidualnie według wymagań klienta. USN-y współpracują z programami generującymi sygnały za pośrednictwem portu LPT np. Mach2/Mach3, KCam, Master5, TurboCNC, Step2CNC i wielu innych.
Możemy również wykonać sterowniki komunikujące się z komputerem za pomocą portu USB, Ethernet lub oparte o sterownik PLC. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem sterowania numerycznego cnc@cnc.info.pl , tel: +(48) 87 644 36 78 wew. 911 lub elektronika@cnc.info.pl , tel: +(48) 87 644 36 76 wew. 910 - dobór i programowanie PLC, sterowanie CNC. Specjaliści pomogą Państwu dobrać sterowanie odpowiednie do projektowanej maszyny.

Zalety sterownika SSK-B09

 • możliwość konfiguracji sterownika za pomocą komputera, podłączenie kablem RS232,
 • zasilanie do +70VDC,
 • wyjściowy prąd szczytowy do 7A,
 • optoizolowane sygnały wejściowe,
 • częstotliwość do 200 kHz
 • funkcja automatycznej redukcji prądu podczas postoju silnika,
 • zaawansowana kontrola prądu dla zmniejszenia nagrzewania się silnika,
 • 16 wybieranych rozdzielczości w systemie dziesiętnym i binarnym,
 • dopasowany do silników z 4, 6, 8 wyprowadzeniami,
 • mikroprzełączniki do ustawiania 8 różnych wartości prądu,
 • bezczujnikowe wykrywanie utyku silnika,
 • możliwość ustawienia hasła, zabezpiecza sterownik przed nieupoważnionym dostępem,
 • funkcje anty-rezonansowe pozwalają na zredukowanie wpływu częstotliwości rezonansowych na pracę silnika,
 • funkcje Auto-testu i Auto-konfiguracji pozwalają zoptymalizować sterowanie dla każdego silnika,
 • ustawienie prądu wyjściowego sterownika i podziału kroków za pomocą przełączników DIP switch lub przy pomocy oprogramowania,
 • podział kroków od 1 do 512,
 • sterownik zabezpieczony jest przed przekroczeniem prądu, przekroczeniem napięcia zasilania, oraz zwarciem między fazami silnika.

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Parametr Minimalne Typowe Maksymalne Jednostka
Prąd wyjściowy 1,4 - 7 [A] Peak
Zasilanie (DC) 20 48 70 [V] DC
Prąd sygnałów logicznych 7 10 16 [mA]
Częstotliwość impulsów wej. 0 - 200 [kHz]
Rezystancja izolacji 500
 

 
[MΩ]

Parametry eksploatacyjne

Chłodzenie Pasywne lub wymuszony obieg
Środowisko Miejsce Unikać kurzu, oleju i gazów powodujących korozję
Temperatura otoczenia 0°C - 50°C
pracy 70°C Max
składowania -20°C - 65°C
Wilgotność 40% - 90% RH
Drgania 10-55 Hz, 0,15 mm/s

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm] Długość 118
Szerokość 34
Wysokość Bez wtyczek P1 i P2 Z wtyczkami P1 i P2
77 87
Waga [kg] ~ 0,276

Wymiary z tabeli zaznaczono na rysunku poniżej:

SSK-B09

Budowa (opis złącz) sterownika SSK-B09

Piny złącza sygnałów sterujących P1

SSK-B09
Sygnał Funkcja


PUL+

 
Sygnał impulsowy: wejście reprezentuje sygnał kroku, działa na zbocze narastające lub opadające sygnału sterującego. Wyboru aktywnego zbocza dokonujemy programowo. Stan wysoki 4-5V, stan niski 0-0.5V, gdy PUL-LOW. Dla poprawnego działania szerokość impulsu powinna być większa niż 10 µs. Przy sterowaniu sygnałem o napięciu wyższym niż 5V należy włączyć szeregowo rezystor ograniczający prąd diody transoptora (podobnie postępujemy dla sygnałów DIR i ENA).
PUL-
DIR+ Sygnał kierunku: sygnał przyjmuje niski lub wysoki poziom, reprezentujące kierunek obrotów silnika. Dla poprawnego działania sygnał kierunku powinien być przesłany do sterownika 5µs przed pierwszym impulsem kroku w odwrotnym kierunku. Konfigurację sygnału kierunku możemy przeprowadzić programowo.
DIR-
ENA+ Sygnał zezwolenia: sygnał używany do zezwolenia/zakazu pracy. Niepodłączone oznacza zezwolenie pracy dla sterownika.
Konfigurację sygnału zezwolenia możemy przeprowadzić programowo.
ENA-
FLT+ Sygnał błędu: sygnał wyjściowy OC, wyjście aktywne, gdy zadziała jeden ze stopni ochrony: przekroczenie napięcia zasilania, przekroczenie prądu, zwarcie cewek silnika lub zerwanie silnika. Aktywny poziom sygnału błędu konfigurowany jest programowo.

Kierunek ruchu silnika jest zależny od podłączenia przewodów silnik-sterownik. Odwrotne podłączenie przewodów jednego z uzwojeń silnika odwróci kierunek ruchu.

Piny złącza zasilającego P2

SSK-B09
Nr pinu Sygnał Funkcja
1,2 Faza A Cewka A silnika (przewody A+ i A-)
3,4 Faza B Cewka B silnika (przewody B+ i B-)
5 +V Zasilanie DC, od +20 V do +70 V (Silnik w czasie nawrotów oddaje część energii do źródła zasilania, co powoduje wzrost napięcia zasilania)
6 GND Masa zasilania DC

8-bitowy przełącznik DIP

SSK-B09
Nr przełącznika Funkcja
1, 2, 3 Używane do ustawiania prądu pracy silnika (prąd dynamiczny).
4 Używany do ustawienia wartości prądu postojowego. OFF oznacza, że prąd w stanie spoczynku jest automatycznie obniżany, gdy nie podawany jest sygnał kroku. ON oznacza, że prąd postojowy będzie miał tą samą wartość co prąd dynamiczny. Przełącznik SW4 posiada dodatkową funkcję automatycznej konfiguracji sterownika. Opis w dalszej części instrukcji.
5, 6, 7, 8 Używane do ustawiania rozdzielczości.

Diody sygnalizacyjne

SSK-B09Diody sygnalizują stan pracy sterownika. Zielona LED oznacza podanie zasilania i oczekiwanie SSK-B09 na sygnały kierunku (DIR) i kroku (PUL). Czerwona LED oznacza wystąpienie błędu (awarii). Spowodowane to może być zadziałaniem, któregoś z zabezpieczeń, zbyt dużym napięciem, zwarciem lub uszkodzeniem układu. Rodzaj błędu odczytujemy z kodu błyskowego poniżej.

Port komunikacyjny

Używany on jest do konfigurowania szczytowej wartości prądu, mikrokroku, aktywnych poziomów sygnałów, aktualnych parametrów pętli i parametrów anty-rezonansowych.

SSK-B09
Nr pinu Nazwa Opis
1 NC Nie podłączony
2 +5V Wyjście zasilania +5V
3 TxD RS232 transmisja danych
4 GND Masa
5 RxD RS232 odbiór danych
6 NC Nie podłączony

Eksploatacja sterownika

Kompletny system krokowy powinien zawierać silnik, zasilanie i kontroler (generator impulsów, komputer lub sterownik PLC).
SSK-B09

Podłączanie sygnałów sterujących

W sterowniku SSK-B09, aby zwiększyć odporność na zakłócenia oraz elastyczność interfejsu, zastosowano wejścia różnicowe. Pojedyncze impulsy z urządzenia sterującego, także są akceptowane. Obwód wejściowy posiada wbudowaną szybką optoizolację podłączoną szeregowo z rezystorem 270Ω ograniczającym prąd diody. Zalecane jest stosowanie rezystorów podciągających w celu uzyskania większej stromości impulsów sterujących. Poniższe schematy przedstawiają sposoby podłączenia sygnałów sterujących:
Wspólna anoda
SSK-B09
Wspólna katoda
SSK-B09

Opis do schematów na poprzedniej stronie


A, B, C – optoizolatory wbudowane w sterowniku SSK-B09,
DA, DB, DC – diody zabezpieczające wbudowane w sterowniku SSK-B09,
RA, RB, RC – (270Ω) rezystory ograniczające prąd diody wbudowane w sterowniku SSK-B09,
RP – rezystory podciągające, zalecane, (dla 5V RP=4,7kΩ, dla 12V RP=10kΩ, dla 24V RP=22kΩ),
T1, T2, T3 – tranzystory w kontrolerze, komputerze,
R01, R02, R03 – dodatkowe rezystory ograniczające prąd diody.

Wartości dodatkowych rezystorów ograniczających prąd diody transoptora w zależności od napięcia VCC (sterującego).

VCC [V] R0 [kΩ]
5 0
12 1
24 2,2
Aby uniknąć błędów przy sterowaniu sygnały krok (PUL), kierunek (DIR) i zezwolenie (ENA) muszą być zgodne z parametrami z diagramu poniżej.

SSK-B09

Uwaga:

(1) tl - sygnał zezwolenia (ENA) musi być załączony co najmniej 5µs przed sygnałem kierunek (DIR) , nie podłączony zezwala na pracę sterownika;
(2) t2 - sygnał kierunek (DIR) musi być załączony co najmniej 5µs przed sygnałem krok (PUL), aby zapewnić właściwy kierunek;
(3) t3 - szerokość impulsu nie może być mniejsza niż 10 µs;
(4) t4 - szerokość niskiego impulsu nie może być mniejsza niż 10 µs.

Poniższy schemat przedstawia przykładowy sposób podłączenia sygnału błędu ze sterownika do jednostki sterującej:

SSK-B09

RP – rezystor podciągający,
R0 – rezystor ograniczający prąd diody optoizolatora w kontrolerze.


Podłączenie silników

Sterownik SSK-B09 może sterować krokowymi silnikami hybrydowymi z 4, 6 lub 8 wyprowadzeniami. Poniższy diagram pokazuje podłączenia do silników w różnej konfiguracji.
SSK-B09
Silniki 4-przewodowe są najmniej elastyczne, ale najprostsze w podłączeniu. Prędkość i moment będą zależały od induktancji zwojów. Przy ustawianiu prądu wyjściowego sterownika należy pomnożyć prąd fazowy przez 1,4 aby wyznaczyć szczytowy prąd wyjściowy. Silniki 6-przewodowe możemy podłączyć w dwóch konfiguracjach: wysoka prędkość-niższy moment lub wysoki moment-niższa prędkość.

Konfiguracja wyższej prędkości lub pół cewki jest tak nazwana ponieważ używa połowę zwojów silnika. Pozwala to na zmniejszenie indukcyjności przez co obniża się moment silnika. Będzie on bardziej stabilny przy wyższych prędkościach. Przy ustawianiu prądu wyjściowego sterownika należy pomnożyć prąd fazowy (lub unipolarny) przez 1,4 aby wyznaczyć szczytowy prąd wyjściowy.

Konfiguracja wyższego momentu lub pełnej cewki używa całej induktancji zwojów faz. Aplikacja ta powinna być używana tam gdzie wymagany jest wyższy moment przy niskich prędkościach. Przy ustawianiu prądu wyjściowego należy pomnożyć prąd fazowy (lub unipolarny) przez 0,7 i taką wartość szczytową ustawić na sterowniku.
Silniki 8-przewodowe oferują wysoką elastyczność projektantowi systemu, ponieważ mogą być połączone szeregowo lub równolegle, pozwalając na zastosowanie w wielu aplikacjach.

Połączenie szeregowe jest zazwyczaj stosowane tam, gdzie wymagany jest wysoki moment i niska prędkość. Ponieważ przy tej konfiguracji indukcyjność jest najwyższa, wydajność spada przy większych prędkościach. Do określenia szczytowego prądu wyjściowego należy pomnożyć wartość prądu fazowego (lub unipolarnego) przez 0,7.

Równoległe połączenie uzwojeń silnika oferuje bardziej stabilny moment przy wyższych prędkościach. Do określenia szczytowego prądu wyjściowego należy pomnożyć wartość prądu fazowego (lub unipolarnego) przez 1,96 lub prąd bipolarny przez 1,4.

Po wybraniu konfiguracji z jaką ma pracować silnik zbędne (niepodłączone) przewody należy solidnie odizolować od pozostałych. Możemy teraz przystąpić do podłączenia kabli do stopnia mocy. Przy tej operacji należy wykazać się szczególną starannością. Złe kontakty mogą skutkować niepoprawną pracą silników, zakłóceniami lub w gorszym przypadku wystąpieniem zwarcia. W celu zmniejszenia zakłóceń motory z szafą należy łączyć kablami ekranowanymi, które to należy odpowiednio uziemić.
SSK-B09

Podłączenie i dobór zasilania

Aby sterownik pracował prawidłowo, z optymalną wydajnością, ważny jest prawidłowy dobór zasilania. Sterownik może pracować w zakresie napięć od 20VDC do 70VDC uwzględniając „pływanie napięcia” zasilania i napięcie EMF (generowane przez cewki silnika podczas nawrotów). Sugeruje się użycie źródeł zasilania z napięciem wyjściowym nie większym niż +63V, pozostawiając zapas na skoki zasilania i powrót EMF. Przy niższych napięciach zasilania od 20V sterownik może działać niepoprawnie. Wyższe napięcie uszkodzi sterownik.
Źródło zasilania może mieć niższy prąd niż znamionowy silnika (zazwyczaj 50% ~ 70% prądu silnika). Wynika to z tego, że sterownik pobiera prąd z kondensatora zasilacza tylko w czasie gdy cykl PWM jest w stanie ON, a nie pobiera, gdy cykl jest w stanie OFF. Tak więc średni pobór prądu ze źródła zasilania jest znacznie niższy niż prąd silnika. Na przykład dwa silniki 3A mogą być bez problemu zasilane ze źródła o prądzie 4,5A.
Zasilanie kilku sterowników z jednego źródła zasilania jest dozwolone pod warunkiem, że źródło to posiada odpowiednią wydajność prądową. Poniżej zamieszczono wzór na obliczenie wydajności prądowej źródła.
(Ilość silników * prąd znamionowy silnika) * 70% = prąd znamionowy źródła

Dorze jest dodać jakiś zapas mocy, czyli plus 5 - 10% wartości, która nam wyszła powyżej.

Obliczenie dla przykładu z tekstu powyżej:


(2 * 3A) * 70% = 4,2 A

4,2 A * 1,1 = 4,62 AAby uniknąć zakłóceń nie należy łączyć szeregowo sterowników do zasilacza. Każdy sterownik powinien być podłączony osobnymi przewodami  (równoległe podłączenie).

Wyższe napięcie zasilania pozwoli na osiągnięcie wyższej prędkości obrotowej kosztem większych zakłóceń i grzania się silnika. Jeżeli nie jest wymagana wysoka prędkość należy użyć niższego napięcia. Pozwoli to na zwiększenie niezawodności i żywotności układu.


UWAGA!!!

Nigdy nie należy odwracać polaryzacji zasilania, ponieważ uszkodzi to sterownik!!!


Sugerowany układ zasilacza niestabilizowanego do zasilania sterowników silników krokowych.

SSK-B09

Ustawienia

Po podłączeniu sterowania, silnika zasilania i przed uruchomieniem całego systemu należy poprawnie skonfigurować stopnie końcowe. Wybór wartości prądu podawanego na motory i podział kroku odbywa się za pomocą 8 mikrowłączników umieszczonych na obudowie modułu.
Pierwsze trzy bity (SW1, 2 i 3) przełącznika DIP używane są do ustawienia prądu pracy silnika (prąd dynamiczny). Należy wybrać ustawienia najbardziej zbliżone do prądu wymaganego przez silnik według tabeli podanej poniżej:

Prąd szczytowy RMS SW1 SW2 SW3
Ustawianie z programu EM Ustawianie z programu EM ON ON ON
1,4A 1,00A OFF ON ON
2,3A 1,64A ON OFF ON
3,2A 2,28A OFF OFF ON
4,2A 3,00A ON ON OFF
5,1A 3,64A OFF ON OFF
6,0A 4,28A ON OFF OFF
7,0A 5,00A OFF OFF OFF

Uwaga: Ze względu na indukcyjności silnika, rzeczywista wartość prądu w cewce może być mniejsza niż ustawiona wartość prądu dynamicznego, szczególnie przy dużych prędkościach.


Przełącznik SW4 wykorzystywany jest do ustawiania prądu trzymającego. OFF oznacza, że prąd postojowy zostanie automatycznie ograniczony. Sterownik, po stwierdzeniu zaniku sygnału kroku automatycznie obniża wartość prądu dynamicznego. W ten sposób zmniejsza się nagrzewanie silnika. ON oznacza, że prąd będzie taki sam jak wybrana wartość prądu dynamicznego.
Automatyczna konfiguracja
Przełącznik SW4 przełączony dwa razy ( OFF-ON-OFF lub ON-OFF-ON) w ciągu jednej sekundy uruchamia automatyczną konfigurację napędu. Podczas autokonfiguracji parametry silnika są identyfikowane i parametry pętli są obliczane automatycznie. W czasie tego procesu (1-3 sekundy) wał silnika będzie wibrował.

Podział kroku ustawiany jest za pomocą przełączników SW 5, 6, 7 i 8 według tabeli:

μkrok μkroków/obrót
( dla silnika 1,8º)
SW5 SW6 SW7 SW8
Ustawianie z programu EM Ustawianie z programu EM ON ON ON ON
2 400 OFF ON ON ON
4 800 ON OFF ON ON
8 1600 OFF OFF ON ON
16 3200 ON ON OFF ON
32 6400 OFF ON OFF ON
64 12800 ON OFF OFF ON
128 25600 OFF OFF OFF ON
5 1000 ON ON ON OFF
10 2000 OFF ON ON OFF
20 4000 ON OFF ON OFF
25 5000 OFF OFF ON OFF
40 8000 ON ON OFF OFF
50 10000 OFF ON OFF OFF
100 20000 ON OFF OFF OFF
125 25000 OFF OFF OFF OFF

SSK-B09Do wyboru parametrów silnika podłączonego do sterownika SSK-B09 służy dodatkowy przełącznik obrotowy o szesnastu pozycjach. 12 początkowych od 0 do B służy do określenia nastaw sterownika do produkowanych przez producenta silników krokowych. Pozostałe 4 od C do F to pozycje, w których nastaw sterownika możemy dokonać manualnie za pomocą przełączników DIP lub z poziomu programu konfigurującego EM.Program konfiguracyjny

Program Pro Tuner do konfiguracji sterowników SSK-B09 dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.akcesoria.cnc.info.pl w zakładce „Sterowniki silników krokowych”, a następnie pod odnośnikiem „Sterownik SSK-B09”. Należy go pobrać i zainstalować na komputerze, z którego zamierzamy dokonywać nastaw. Schemat kabla do podłączenia z komputerem umieszczono poniżej.

SSK-B09


UWAGA!
Przed konfiguracją sterownika z poziomu programu przełączniki DIP należy ustawić w pozycję „Default” (SW1 .... SW8  ON).

Po podłączeniu kabla do komputera i sterownika, podaniu zasilania na SSK, uruchamiamy program Pro Tuner. Po inicjacji wyświetlana jest prośba o wybranie numeru portu, z którego będziemy korzystać. Zaznaczamy odpowiedni i klikamy klawisz „Connect”.

SSK-B09

Po chwili pojawi się okienko nawiązywania połączenia ze sterownikiem.

SSK-B09

Kiedy program nie połączy się ze sterownikiem lub zaniknie napięcie zasilania SSK wyświetli komunikat z błędem.

SSK-B09

Po połączeniu zakończonym sukcesem możemy zacząć konfigurację SSK.


SSK-B09

W menu „Drive” mamy kilka zakładek do wyboru: „Pętla prądowa”, Właściwości”, „Konfiguracja” oraz „Reset” sterownika. W zakładce „Pętla” możemy przetestować i zaobserwować charakterystykę podłączonego silnika.

SSK-B09

Kolejnym krokiem jest ustawienie parametrów sygnałów sterujących i sygnału błędu. W zakładce „Sygnały wejściowe” wybieramy typ sterowania STEP/DIR lub CW/CCW, kierunek obrotu i aktywne zbocze sygnału sterującego.

SSK-B09

Po dokonaniu ustawień klikamy klawisz „Apply”. Pojawi się okienko potwierdzenia zmian. Klikamy „OK”.

SSK-B09

W zakładce „konfiguracji sygnału błędu” możemy wybrać okoliczności, które ma sygnalizować sterownik na wyjściu FLT, czy sterownik ma się resetować po podaniu sygnału ENA, aktywny poziom sygnału ENA.

SSK-B09

Po dokonaniu ustawień klikamy klawisz „Apply”. Pojawi się okienko potwierdzenia zmian. Klikamy „OK”.

SSK-B09

W zakładce konfiguracja widnieje okno wbudowanego generatora, który to ułatwia dostrojenie silnika. Suwakiem ustawiamy prędkość (podczas ruchu suwaka zmienia się automatycznie wartość w polu tekstowym „Speed”. Dystans, przyspieszenie, czas powtórzeń, opóźnienie wpisujemy ręcznie. Aby poruszyć silnikiem należy wcisnąć przycisk „Start”.

SSK-B09

Poniżej okna generatora znajdują się dwie zakładki. Pierwsza z nich to konfiguracja wyjścia sterownika. Ustawiamy w niej prąd dynamiczny (Peak) płynący przez uzwojenia silnika, procentową wartość prądu postojowego w stosunku do wartości szczytowej, wartość mikrokrokową, czas opóźnienia załączania oraz tłumienie. Po dokonaniu korekt należy wcisnąć przycisk „Start” co spowoduje test silnika i jednoczesne zapisanie zmian w sterowniku.

SSK-B09

Druga zakładka poniżej okna generatora to regulacja ustawień antyrezonansowych. Korekta pozwala na przesunięcie niepożądanego efektu częstotliwości rezonansowych silnika. Po dokonaniu korekt należy wcisnąć przycisk „Start” co spowoduje test silnika i jednoczesne zapisanie zmian w sterowniku.

SSK-B09

W przypadku gdy pogubimy się podczas dokonywania nastaw w programie zawsze możemy powrócić do ustawień początkowych (fabrycznych). Aby dokonać tej operacji należy w menu „Drive” wybrać „Reset Drive”

SSK-B09

Po pojawieniu się komunikatu

SSK-B09

Wciskamy „Tak”, a na koniec „OK”

SSK-B09

Aby zabezpieczyć sterownik przed ingerencją osób trzecich możemy założyć hasło do konfiguracji. W menu „Tools” wybieramy „PIN Management”.

SSK-B09

Wpisujemy PIN, potwierdzamy go poniżej, następnie akceptujemy zmiany przyciskiem „OK”.

SSK-B09

Pracę sterownika sygnalizują dwie diody LED umieszczone przy złączu sygnałów sterujących (zielona-poprawna praca, czerwona - błąd). Po podaniu napięcia zasilania dioda zielona świeci się ciągle. Aby zwiększyć niezawodność SSK-B08 posiada wbudowane następujące funkcje ochronne:
a) ochrona przed przekroczeniem napięcia
Kiedy napięcie zasilania przekroczy +50VDC, ochrona aktywuje się i dioda czerwona zacznie migać (opis częstotliwości migania podany został w rozdziale 4. Budowa sterownika). Jeżeli napięcie zasilania będzie niższe niż +20VDC, sterownik nie będzie pracował poprawnie.
b) ochrona przed przekroczeniem prądu
Ochrona zostanie aktywowana, gdy zostanie przekroczony prąd który może uszkodzić sterownik. (dioda czerwona - opis częstotliwości migania podany został w rozdziale 4. Budowa sterownika).
Dodatkowo dioda czerwona informuje użytkownika o zerwaniu (utyku) silnika (opis częstotliwości migania podany został w rozdziale 4. Budowa sterownika).
UWAGA!!!
Sterownik nie posiada zabezpieczenia przed odwróceniem polaryzacji zasilania(+, -). Przy błędnym podłączeniu sterownik ulegnie natychmiastowemu uszkodzeniu.

Podłączenie sterownika do płyty głównej SSK-MB2


Sterownik SSK-B08 może być sterowany za pośrednictwem programu Mach 3, bądź innego pracującego na sygnałach kroku i kierunku. Do podłączenia sterownika z komputerem wykorzystuje się płyty główne umożliwiające rozdział sygnałów z portu LPT na poszczególne elementy wykonawcze. Sposób podłączenia sterownika do produkowanej przez naszą firmę płyty SSK-MB2 przedstawiono na poniższym diagramie.

Opis portu LPT

SSK-B09
1 – PRZEKAŹNIK PK12 – CLK X
3 – DIR X
4 – CLK Y
5 – DIR Y
6 – CLK Z
7 – DIR Z
8 – CLK A
9 – DIR A
10 – E-STOP
11 – HOME X, Y, Z, A
12 – LIMIT
13 – CZUJNIK DŁUGOŚCI NARZĘDZIA
14 – KANTHALL/SPINDLE CONTROL
15 – DODATKOWY PIN WEJŚCIOWY
16 – PRZEKAŹNIK PK2
17 – ENABLE
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 – GND

SSK-B09

UWAGA!!!

Podczas uruchamiania obrabiarki należy kolejno włączać: komputer, program, sterownik. Program przejmuje kontrolę nad pinami portu LPT.  Przy zamykaniu systemu stosujemy kolejność odwrotną. Uchroni to przed nieoczekiwanymi i niebezpiecznymi ruchami maszyny.

Porady

W przypadku kiedy sterownik SSK-B08 nie pracuje poprawnie, pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie czy problem jest natury elektrycznej czy mechanicznej. Ważne jest, aby dokumentować każdy krok przy rozwiązywaniu problemu. Być może będzie konieczność skorzystania z tej dokumentacji w późniejszym okresie, a szczegóły w niej zawarte w wielkim stopniu pomogą pracownikom naszego Wsparcia Technicznego rozwiązać zaistniały problem. Wiele błędów w systemie sterowania ruchem może być związanych zakłóceniami elektrycznymi, błędami oprogramowania urządzenia sterującego lub błędami w podłączeniu przewodów.
Poniżej przedstawiono tabelę z najpopularniejszymi problemami, z którymi zgłaszają się klienci do naszego Wsparcia Technicznego.

Objawy Prawdopodobna przyczyna usterki Postępowanie
Silnik nie pracuje Brak zasilania sterownika Wizualnie sprawdzamy świecenie się poszczególnych diod LED sygnalizujących obecność napięć na urządzeniu. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś napięcia należy odłączyć zasilanie szafy sterowniczej i sprawdzić działanie poszczególnych bezpieczników. Uszkodzone wymieniamy na nowe zgodne z aplikacją systemu.
Źle dobrana rozdzielczość Wykonujemy korektę ustawień na przełączniku DIP lub w programie.
Złe ustawienia prądu Dokonujemy korektę na przełączniku DIP
Aktywny błąd sterownika Sprawdzamy wartość napięcia zasilania. Przy wyłączonym zasilaniu sprawdzamy podłączenia z silnikami (prawdopodobne zwarcie na wyjściu sterownika). Włączone zabezpieczenie termiczne.
Brak sygnału zezwolenia Sprawdzamy konfigurację pinu wyjściowego Enable, możliwe, że trzeba będzie zmienić jego stan na przeciwny (Acive Low). Sprawdzamy poprawność połączeń z płytą główną lub sterownikiem PLC.
Silnik kręci się w złym kierunku Fazy silnika mogą być odwrotnie podłączone Przy wyłączonym zasilaniu zamieniamy wyprowadzenia jednej fazy silnika lub zmieniamy kierunek w programie sterującym.
Błąd sterownika Złe ustawienia prądu Dokonujemy korektę na przełączniku DIP
Zwarcie cewek silnika Możliwe zwarcie na wyjściu sterownika, możliwe uszkodzenie silnika
Przeciążenie na zasilaniu lub wyjściu sterownika Sprawdzamy wartość napięcia zasilania. Przy wyłączonym zasilaniu sprawdzamy podłączenia z silnikami (prawdopodobne zwarcie na wyjściu sterownika).
Przegrzanie sterownika Sprawdzamy wartość zadaną prądu (może być zbyt duża). Sprawdzamy ustawienia funkcji redukcji prądu.
Nieregularny ruch silnika Kable silnika nieekranowane Do podłączeń silników należy stosować kable ekranowane, ekran należy uziemić. Sprawdzamy poprawność uziemienia.
Kable sterujące nieekranowane Do połączeń sterowników z płytą główną, sterownikiem PLC należy stosować kable ekranowane, ekran należy uziemić. Sprawdzamy poprawność uziemienia.
Kable sterujące za blisko kabli silników Sprawdzamy odległość między kablami sterującymi a zasilającymi silniki.
Złe uziemienie w systemie Sprawdzamy poprawność uziemienia.
Przerwane uzwojenie silnika Przy wyłączonym zasilaniu sprawdzamy poprawność połączeń silnik ze sterownikiem. Sprawdzamy rezystancję uzwojeń. W razie potrzeby wymieniamy silnik na inny.
Złe podłączenie faz silnika Przy wyłączonym zasilaniu sprawdzamy podłączenia silnika. Jeżeli zaobserwujemy nieprawidłowość, korygujemy
Opóźnienia podczas przyśpieszania silnika Złe ustawienia prądu Dokonujemy korektę na przełączniku DIP
Za słaby silnik do aplikacji Wymieniamy silnik na inny, mocniejszy.
Zbyt wysokie ustawienia przyśpieszania Wykonujemy korektę ustawień na przełączniku DIP. Korygujemy nastawy wykonane w programie Mach3 podczas dostrajania siników.
Zbyt niskie napięcie zasilania Sprawdzamy wartość napięcia zasilania stopni końcowych.
Nadmierne grzanie się silnika i sterownika Zbyt słabe odprowadzenie ciepła Sprawdzamy drożność filtrów wentylacyjnych w szafie sterowniczej i poprawność działania wentylatora.
Nieużywana redukcja prądu Sprawdzamy ustawienia funkcji redukcji prądu. Wykonujemy korektę na przełączniku DIP
Zbyt wysokie ustawienie prądu Wykonujemy korektę na przełączniku DIP

Wymagania

Personel zajmujący się instalacją musi posiadać elementarną wiedzę w zakresie obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Urządzenie powinno być zamontowane w pomieszczeniach zamkniętych zgodnie z I klasą środowiskową, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu 0°C do +50°C.
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny narzędzia skrawające
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe Loctite - chemia techniczna THK - oferta i ceny
Profile Aluminiowe Tworzywa sztuczne Dźwignie zaciskowe
Koła ręczne Pokrętła sterujące Pokrętła zaciskowe
Uchwyty Zamki Zawiasy
System mocowania czujika Wibroizolatory Zestawy kołowe i koła
Liczniki, mierniki, regulatory Przekaźniki czasowe Silniki elektryczne
Narzędzia pneumatyczne Pneumatyka Uszczelnienia techncizne

pRZEKŁADNIE PLANETARNE

Przekładnie planetarne

Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.

Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań

o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.

 

Zobacz katalog - KATALOG

 
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
alumatic
 

Forum cnc.info.pl

WWW.CNC.INFO.PL

Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.

Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.

Dowiesz się jak samemu zbudować:

 • ploter
 • frezarkę
 • grawerkę
 • tokarkę
 • wycinarkę plazmową
 • wycinarkę styropianu

Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).